Nieuws / 08-03-2016

theater EA is momenteel bezig met ontwikkelen van haar nieuwe project: EA Academy / Het theater van reflectie
EA Academy is een multidisciplinair project waarin theater, filosofie en educatie samenkomen. Dit project is ontwikkeld door Tarkan Köroğlu in samenwerking met filosoof, schrijver en Prof. Dr.  Ruud Welten. Het project stelt zich als doel om levensbeschouwelijke reflectie te stimuleren door middel van theatervoorstellingen. Naast het traditionele theatercircuit richt het zich op universiteiten, Studium Generales , HBO’s en het voortgezet onderwijs (met filosofie als eindexamenvak) en soortgelijke podia. EA Academy brengt jaarlijks een project die gewijd is aan één filosoof of filosofische stroming. Het gedachtegoed van de filosoof belicht een actuele vraag of dilemma waarmee de samenleving van nu worstelt.

Het eerste project van EA Academy reeks is:

“De Hel, dat zijn de anderen”
“De Hel” kaart op humoristische wijze actuele filosofische vragen aan. Vragen over angst, doodsangst en het kwaad, benaderd vanuit actuele kwesties als angst voor terrorisme in de Westerse samenleving. Köroğlu en Welten onderzoeken hoe terreur zich legitimeert in het individu en wat de consequenties daarvan is voor de samenleving. Zij worden gemotiveerd door de vraag en nieuwsgierigheid naar wat terreur is en wat terrorisme met mensen doet. Ook proberen zij de mens achter de terrorist te begrijpen. Waarom kunnen Nederlandse jongeren radicaliseren en naar Syrië vertrekken? Wanneer gaan zij terrorisme als iets legitiems zien? De Hel maakt de angst voor terreurdreiging bespreekbaar en laat het publiek nadenken en spreken over waar hun eigen angst vandaan komt. “De Hel” verbindt deze vraagstukken met het gedachtegoed van de grote filosofen Sartre en Camus. Beiden schreven over angst en terrorisme en stonden met hun standpunten diametraal tegenover elkaar.

Reacties zijn gesloten.