ANBI status

Theater EA heeft de culturele ANBI-status. Dat betekent dat een gift voor 1,25% van de belasting afgetrokken mag worden. Een aanzienlijk voordeel voor u en een waardevolle bijdrage aan het mogelijk maken van de voorstellingen van Theater EA.

Statutaire naam: Stichting EA
Naam:
Theater EA

Kvk nummer: 30184911
Fiscaal nummer
: 8112.15.787

Adres
Scharlakendreef 182
3562 GE Utrecht
tarkan@theaterea.nl

Bestuur
Dhr. C.M. Vuyk – voorzitter (gezamenlijk bevoegd)
Mevr. M.B. Verstegen – secretaris (gezamenlijk bevoegd)
Dhr. A.J. Voortman – penningmeester (gezamenlijk bevoegd)

Beloningsbeleid
Het bestuur van Stichting EA is onbezoldigd.

Dagelijkse leiding
Artistieke leiding: Tarkan Köroğlu

Statutaire doelstelling
De stichting heeft ten doel het produceren en vertonen van theatervoorstellingen, verfilmingen, installaties en kunstprojecten, waarbij de stichting een internationale uitvoeringspraktijk nastreeft waarin interculturele competentie en interdisciplinariteit vanzelfsprekend is. Alsmede voorts al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Beleid
Theater EA is een Utrechts theatergezelschap en maakt, onder artistieke leiding van Tarkan Köroğlu, toegankelijk theater van de grote filosofische vraagstukken van vandaag.

EA stelt twijfels en vragen van Grote Geesten (filosofen, wereldleiders, kunstenaars, mythische figuren) centraal in haar voorstellingen. EA plaatst hen in voor iedereen herkenbare situaties, waar zij worstelen met dezelfde banale problematiek als ieder ander. Door de discrepantie te tonen tussen hun ideeën over de realiteit en de realiteit zelf, maakt EA filosofische thema’s toegankelijk, bespreekbaar en aantrekkelijk voor een breed publiek.

Beleidsplan

jaarrekening 2020

jaarrekening 2021

Reacties zijn gesloten.